avalon

Юридичне & Академічне Написання

 

 

Юридичне Написання

Написання є основоположним для практики права.
Усе, що відбувається в залі суду, наприклад, починається з написання. Кожна угода, нерозголошення та договір між діловими партнерами ґрунтуються на письмовій формі. У сучасному світі юридичні фірми все більше працюють із міжнародними клієнтами, а також з іншими міжнародними фірмами.
Підготувавшись до подібного роду справ, ви не тільки гарантуєте, що ви будете досягати більших та кращих угод, але й, безсумнівно, створите вашу репутацію досвідченої та різноманітної фірми в цій галузі.
Письмові навички адвокатської діяльності є просто важливими, а ефективне правове спілкування також є критичним у най широкому контексті для добробуту суспільства, судової системи та юридичної професії.

Правова писемність означає відпрацювання будь-якої форми матеріалів, що використовуються в юридичній галузі й включаються до аналізу реальної ситуації та подання аргументованих документів, таких, як меморандуми та нотатки з юридичних питань. У багатьох правових системах вимагаються спеціалізовані форми письмового спілкування. Будь-який правовий документ повинен бути лаконічним, чітким і відповідати об’єктивним стандартам, що склалися в юридичній професії.

Зазвичай існує дві широкі категорії юридичного письма:
1) правовий аналіз, який є дворазовим: а) прогнозний аналіз, і б) переконливий аналіз, і 2) складання юридичних питань.

1) а) Прогнозний правовий аналіз
Найбільш поширеним видом прогнозного юридичного аналізу є правовий меморандум, який може містити клієнт-лист або юридичну думку. Правовий меморандум передбачає результати правового питання шляхом аналізу регуляторних питань та відповідних фактів, що породили правові питання. Це пояснює й застосовується владою в прогнозуванні результату, який закінчується порадами та рекомендаціями. Він офіційно організований і написаний.

1) б) Переконливий правовий аналіз
Переконливий документ, клопотання чи резюме намагаються переконати орган, що приймає рішення, вигідно вирішити спір для клієнта автора. Запити та брифінги зазвичай подаються до суду, але також до арбітрів, посередників та інших. Додатковий переконливий лист може спробувати переконати сторону суперечки.
Переконливе написання є найбільш риторично стилізованим. Це обрамоване як аргумент, коли автор виступає за прихильність правової позиції та не повинен представляти нейтральний аналіз.

2) Правові складання
Складання законопроєктів створює обов’язковий юридичний текст. Він включає прийняті закони, такі як статути, правила та положення, а також юридичні документи, такі як договори та особисті юридичні документи, такі як заповіти та довіри. Законодавчі складання, як правило, пишуться без стилізованого тону.

Юридичні письмові форми розрізняють за чотирма відмінними рисами:
Влада:
Правові написання значною мірою ставить велику залежність від авторитету. У більшості юридичних текстів письменник повинен створювати резервні копії тверджень та тверджень із цитатами повноважень. Це робиться за унікальною, складною системою цитування, на відміну від того, що використовується в будь-якому іншому письмовому жанрі.
Прецедент:
Правові прецедентні значення, що відрізняються від повноважень.Прецедент означає, як усе було зроблено раніше. Наприклад, якщо контракт повинен бути підготовлений, часто аналогічний попередній контракт використовується як шаблон для нового випадку.
Лексика:
Правове написання широко використовує технічну термінологію, яка може бути класифікована саме спеціальними словами й фразами, унікальними для закону (наприклад, новація), звичайні слова, що мають різні значення в законі (наприклад, сторона [довіритель у позові]), виконати (підписати набуття дії), шляхом архаїчного словника з використанням багатьох старих слів і фраз, які були раніше кількісною мовою, але сьогодні існують в основному або тільки в законі (наприклад, тут, тут, цим, згідно з якими [як займенники прислівників], і запозичені слова і фрази з інших мов, а саме латини (наприклад, винувато, на перший погляд, під суддею).
Формальність:
Ці особливості, як правило, надають правовому написанню достатньо формальний характер. Це може прийняти форму довгих речень, складних конструкцій, архаїчний і гіпернормальний словниковий запас, і зосередитися на змісті замість потреб читача. Деяка ця формальність у юридичному письмі є необхідною та бажаною, враховуючи важливість більшості юридичних документів та серйозність обставин, за яких юридичні документи зазвичай використовуються, однак, безумовно, не вся формальність у юридичному написанні є виправданою.

Ви, можливо, стикалися з терміном «Легальний». Він був уперше використаний в 1914 для правової письмової форми, що дуже важко для непрофесіоналів читати й розуміти, що наслідки того, що ця «абстракція» є навмисною, намагаючись виключити юридично непідготовлених і виправдати високі професійні збори. Юридична мова характеризується довгими твердженнями, багато змінюваних формулювань, комплексний словниковий запас, висока абстракція, і нечутливість до необхідності розуміння сутності документу не професіоналами. Правова термінологія найчастіше використовується при складанні законопроєктів, але вона також може бути присутня в обох видах юридичного аналізу – також описаних вище трьох категорій.

Так званий звичайний мовний рух у юридичній письмовій формі є організованим зусиллям, щоб уникнути складної мови й термінології в правових документах, з тим щоби зробити правове написання більш зрозумілим і доступним. Тенденція в багатьох університетах і юридичних школах сьогодні є навчити правовій письмовій формі, що визнає технічну складність властивою праву й обґрунтованою формальністю, яка часто вимагається, але з акцентом на прозорість, простоту і прямоту.
Для нас, як письменників, дуже важливо правильно встановити рівновагу та встановити рівень формальності в будь-якому юридичному документі, щоб оцінити та врахувати потреби та очікування конкретної аудиторії. Зрештою, мета – створити у загальному підсумку ефективні та успішні тексти.

Бракує слів, коли вони вам потрібні найбільше? Юридичне написання, суттєво, вимагає набагато більше, ніж лінгвістичні знання. Необхідно експертне розуміння предмета дослідження на додаток до відповідних законів і правового процесу в юрисдикції (юрисдикціях), що беруть участь.
Немає підстав хвилюватися! Команда професійних та досвідчених правників AVALON Legal надійно готують продумані, точні та докладні юридичні матеріали на наших мовах для підтримки вашої справи.

Типові правові письмові завдання в нашій повсякденній практиці містять:

• Контракти
• Меморандуми
• Брифінги
• Умови й положення
• Договори про конфіденційність
• Політика
• Статути
• Створення компанії
• Договори ліцензування і франчайзингу
• Патенти
• Правовий зміст веб-сайту
• Правова кореспонденція
• Експертні висновки
• Показання під присягою
• Волевиявлення й дії
• Особливості та статті

Ми вдосконалюємо наші процеси, щоби ви могли швидко й легко отримати кваліфіковану інформацію про ваш правовий зміст.

Електронна пошта: legal@avalon-linguistic.com         

 

Академічне Написання

Написання це навичка, яка потрібна в багатьох контекстах протягом усього життя. Однак, академічне написання, або також називається науковою письмовою формою, дуже відрізняється від приватного письма, тому що воно виконується за власним набором правил і практик в академічному світі.
Просте визначення академічного письма важко підійти, оскільки воно стосується написання, зробленого з кількох причин. Також академічне письмо використовується в багатьох різних формах. Дуже широке визначення може включати будь-яке завдання з письма, яке дається в академічному оточенні.

За своїм особливим стилем, в академічних письмових формах ідеї, як правило, організовані у формалізованому порядку й підтримуються доказами.
Кожна предметна дисципліна має свої специфічні умови письма, словниковий запас та види дискурсу, однак є деякі загальні характеристики академічного письма, які є актуальними для всіх дисциплін:
Академічне письмове планування та цілеспрямованість: воно дає відповідь на запитання та демонструє розуміння теми.
Академічна писемність структурована: вона є зв’язною, написана в логічному порядку й поєднує суміжні моменти та матеріал.
Про академічну писемність свідчить: вона демонструє знання предметної області, підтримує думки й аргументи з доказами академічної літератури, і містить точні посилання.
Академічне написання має формальний характер: безособове й безпристрасне за тоном і стилем, воно використовує відповідні мови й часи, і воно ясно, лаконічно і збалансовано.
Академічна писемність також дотримується традиційних правил пунктуації, граматики, орфографії. Вона спрямована на критично важливу й інформовану аудиторію, що ґрунтується на ретельно досліджених знаннях, і призначена для зміцнення або виклик концепцій або аргументів.

Чотири основні типи академічних письмових форм – описова, аналітична, переконлива і критична. Кожен із цих видів письма має специфічні особливості мови й цілі.
У багатьох академічних текстах треба використовувати більше одного типу.
Опис є найпростішим типом академічного написання. Його метою є надання фактів або інформації. Прикладом може бути резюме статті або звіт про результати експерименту.
Більшість академічних письмових форм також аналітичні. Аналітична писемність включає описове написання, але вона також повторно організовує факти та інформацію, описану в категоріях, групах, частинах, типах або відносинах, наприклад, у порівнянні двох теорій.
Крім того, більшість академічних письмових форм вимагає, щоби йти принаймні на один крок далі, ніж аналітичні написання, до переконливого письма. Переконливе написання має всі особливості аналітичної письмової форми (тобто, інформація плюс реорганізації інформації), з додаванням вашої власної точки зору. Наприклад, більшість нарисів є переконливі, тобто в принаймні обговорені та представницькі дослідження вивчаються переконливим елементом.
Критичне написання є загальним для наукових дослідників, асистентів та студентів, що займаються курсами. Воно має всі особливості переконливого написання, з додаванням принаймні однієї іншої точки зору, яка буде розглядатися. Наприклад, у поясненні пояснення або аргументування дослідників, вони оцінюють переваги аргументу, або вони мають власне альтернативне пояснення. Прикладом є критика журналістської роботи або огляд літератури, яка ідентифікує сильні та слабкі сторони сучасних проблем.
Критичне письмо вимагає наших найсильніших навичок, написаних, тому ми повинні ретельно вирішити тему і питання. Структура намальована і використовується, вона повинна бути розроблена, що дозволяє зробити різні інтерпретації й  розвинути свій аргумент, щоб переглянути його.

З кожним академічним письмовим завданням ми повинні поважати найбільш поширені стандарти диспозиціонування в академічному світі, яким є метод ‘IMRAD’, яким встановлено, що академічні документи повинні складатися з розділів у такому порядку:
Вступ (мотивація та постановка проблеми, мета, власні внески, довідкові матеріали, огляд),
Метод (припущення, питання, системна модель, імітаційна модель, показники ефективності),
Результат (Емпіричні результати, діаграми, плани), та дискусія (аналіз, висновки).

Типовими різновидами наукових документів є:

• Науково-дослідні роботи та дослідницькі статті
• Документи конференції
• Журнальні статті
• Нариси
• Книги та книги доповідей
• Літературні огляди
• Дисертація й допомога з підготовки дисертації
• Реферати
• Експлікації
• Технічні документи

Різні дисципліни також мають різні стилі й структури написання. Наприклад, деякі дисципліни, наприклад, гуманітарні науки, очікують більше абзаців, які містять тематичні речення, щоби показати, як структурований ваш аргумент. Інші дисципліни, наприклад, природні науки, очікують короткі абзаци, без будь-яких тематичних речень, які щільніше містять фактичну інформацію.
Ми створимо ці специфічні стилі та структури для вашої дисципліни, та візьмемо їх до уваги.
Дедуктивне міркування та аналітичний підхід мають важливе значення у всій академічній роботі. Ми, як справжні наукові працівники, ми любимо виклик інтелектуальної роботи й завдяки всебічному дослідженню та необхідному плануванню та подуманню досягнемо для вас добре організованого, обґрунтованого, авторитетного та цілісного документа.

 

Будь ласка, зверніть увагу, що всі наші описи послуг тут є просто приблизним описом.
У випадку вашої зацікавленості ми будемо раді надати вам більш детальну інформацію
й розробити конкретну пропозицію з урахуванням ваших потреб.

  

                                                                         

                 “Verba volant, scripta manent”  –     

(Усні слова летять геть, письмові слова залишаються)